Photo> Francesco GALLI

Goteborg 2003


[IMAGES]   [Michele COLONNA  Flavio VILLOTTA]